Машинобудування

УДК 621 – 622

Машинобудування. Збірник наукових праць. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015. – 164 с.

         У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

         Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців в галузі машинобудування.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 16 (2016): Машинобудування №16

Машинобудування. Збірник наукових праць. Випуск 16. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015. – 164 с.

         У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

         Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців в галузі машинобудування.

 

Зміст

Машинобудування

НОВИЙ СПОСІБ ХОЛОДНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЧАВУНУ PDF
Микола Андрійович Калін, Катерина Олександрівна Ізотова
ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ В ЗОНІ ДІЇ КАНАТА ТА ГЛАДКОГО БАРАБАНА PDF
Наталія Миколаївна Фідровська, Руслан Сергійович Ругаєв, Костянтин Юрійович Лєсовицький
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ СТЕРЖНЕЙ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА PDF
Ганна Сергіївна Кіпоренко, Костянтин Іванович Мазорчук
КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ PDF
Олег Олександрович Катрич, Андрій Романович Тріщ, Андрій Миколайович Денисенко, Наталя Вікторівна Діденко
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБОРА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СФЕР ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ PDF
Григорій Леонідович Мелконов
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАНОСТІ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ PDF
Олег Степанович Подоляк, Юлія Володимирівна Малініна
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ ВАНТАЖНОГО ВІЗКА МОСТОВОГО КРАНА PDF
Євген Дмитрович Слєпужніков
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАЗБОРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ PDF
Ганна Олексіївна Павлова, Ігор Петрович Смирнов, Анна Миколаївна Лагода
ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИХ БУФЕРІВ МОСТОВИХ КРАНІВ PDF
Ілля Ігорович Ісьєміні, Геннадій Іванович Фесенко
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Майя Борисівна Смирнитська
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЧКОВО-БАРАБАННОГО МЕХАНІЗМА ЕЛЕВАТОРА PDF
Наталія Миколаївна Фідровська, Ігор Михайлович Лук’янов
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ РОЗВАНТАЖЕННЯ КАБЕЛЮ НА БАРАБАНІ КАРОТАЖНОГО ПІДЙОМНИКА PDF
Сергій Леонідович Смоляков, Ілля Ігорович Ісьєміні
ДИНАМИКА БАРАБАННЫХ ЛИФТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ КАК МНОГОМАССОВЫХ СИСТЕМ PDF
Тетяна Миколаївна Осипова
АСИМЕТРИЧНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РІДИНИ В ПРОКЛАДОЧНИХ МАТЕРІАЛАХ PDF
Ганна Володимирівна Щуцька
Вплив складу високовуглецевого боротитанового наплавленого металу на структуру і розвиток тріщин-відшаровувань PDF
Андрій Миколайович Петренко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЦИФРОВОГО ДРУКУ, ОДИНИЦІ ВИМІРУ, ЇХ ЕТАЛОННІ ЗНАЧЕННЯ ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНКИ PDF
В’ячеслав Павлович Маршуба, Ларіса Олександрівна Яценко
РОЗРОБКА СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІРОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ В МАШИНОБУДУВАННІ PDF
Даніїл Ігорович Шматков
ВИЗНАЧЕННЯ КОЛИВАНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В ПІДКРАНОВИХ БАЛКАХ МОСТОВИХ КРАНІВ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ ХОДОВИХ КОЛІС PDF
Наталія Миколаївна Фідровська, Тетяна Борисівна Краснокутська, Олександр В´ячеславович Чернишенко
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ ПІДВІСКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ ОПУСКАННІ ВАНТАЖУ PDF
Вячеслав Сергійович Ловейкін, Юрій Олександрович Ромасевич, Василь Анатолійович Голдун
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Cr-Mn-Mo-Ti НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА PDF
Валерій Анатолійович Багров
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ Д 50 PDF
Євгенія Станіславівна Дєрябкіна
СПОСОБ СВАРКИ КОРОТКИХ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ PDF
Микола Андрійович Калін, Катерина Олександрівна Ізотова
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ МЕГАПОЛИСОВ Без заголовку
Валентин Олександрович Коваленко, Євген Сергійович Редька, Роман Андрійович Павкін, Жанна Іванівна Коваленко
РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РЕВЕРСУВАННЯ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ПРИСКОРЕННЯМ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ PDF
Вячеслав Сергійович Ловейкін, Костянтин Іванович Почка, Андрій Вячеславович Ловейкін