Вплив легування бором та титаном на фазовий склад та властивості наплавленого металу

Андрій Миколайович Петренко

Анотація


У статті розглядаються питання підвищення зносостійкості деталей машин, яке може
бути досягнуто шляхом адекватного підбору зносостійкого наплавленого металу. Сплави на
основі заліза з хромом, марганцем, титаном, в поєднанні з бором і вуглецем були обрані для
дослідження у зв'язку з їх високою твердістю і зносостійкістю. Дослідження показали
наступні основні результати. Макротірщини в зносостійкому шарі розташовуються на
поверхні. Мікротріщини – в наплавленому металі, а також у зоні сплавлення. Добавки бору
знижують кількість мікротріщин. Якісно ефект збільшення концентрації бору на фазовий
склад наплавленого металу однаковий для обох груп: як при легування титаном, так і без
нього. Частка борвмісної евтектики зростає, а мартенситно-аустенітної матриці зменшується.
Продемонстрована кореляція між часткою евтектики і твердістю наплавленого металу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Findik F. Review: latest progress on tribological properties of industrial materials / F. Findik // Materials and

Design. – 2014. – № 57. – P. 218-244, doi: 10.1016/j.matdes.2013.12.028.

Yuksel N. Wear behavior–hardness–microstructure relation of Fe–Cr–C and Fe–Cr–C–B based hardfacing

alloys / N. Yuksel, S. Sahin // Materials and Design. – 2014. – № 58. – P. 491-498, doi: 10.1016/j.matdes.2014.02.032.

Малинов Л.С. Износостойкие марганцовистые стали с метастабильным аустенитом и эффектом

самозакалки при нагружении / Л.С. Малинов, В.Л. Малинов // Металлургические процессы и оборудование –

– №2(36). – С.19-24.

Чигарев В. В. Выбор экономнолегированных наплавочных материалов для различных условий ударно-

абразивного воздействия / В. В. Чигарев, В. Л. Малинов // Автоматическая сварка – 2000. – №5. – С.58-59.

Krivchikov S. Yu. (2008) Improvement of tribotechnical characteristics of hardfaced cast iron automobile

crankshafts // The Paton Welding J. – 2008. – № 12. – P. 31-33.

Wang X. H., Zou Z. D., Qu S. Y. Microstructure of Fe-based alloy hardfacing reinforced by TiC-VC

particles / X. H. Wang, Z. D. Zou, S. Y. Qu // J Iron Steel Res Int. – 2006. – № 13(4). – P. 51–55.

doi: http://dx.doi.org/10.1179/1362171812Y.0000000028.

Кальянов В. Н. Теплостойкость и износоустойчивость боротитанового наплавленного металла /

В. Н. Кальянов, В. А. Муратов, А. В. Почепцов // Сварочное производство. – 1970. – № 6. – С. 21-23.

Кальянов В. Н. Предупреждение холодных трещин и отслаиваний при наплавке сплавами системы

Fe-C-Cr-Mn-Mn-Ti / В. Н. Кальянов, А. Н. Петренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –

– № 3. – С. 12-16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Findik F. Review: latest progress on tribological properties of industrial materials / F. Findik // Materials and
Design. – 2014. – № 57. – P. 218-244, doi: 10.1016/j.matdes.2013.12.028.
2. Yuksel N. Wear behavior–hardness–microstructure relation of Fe–Cr–C and Fe–Cr–C–B based hardfacing
alloys / N. Yuksel, S. Sahin // Materials and Design. – 2014. – № 58. – P. 491-498, doi: 10.1016/j.matdes.2014.02.032.
3. Малинов Л.С. Износостойкие марганцовистые стали с метастабильным аустенитом и эффектом
самозакалки при нагружении / Л.С. Малинов, В.Л. Малинов // Металлургические процессы и оборудование –
2014. – №2(36). – С.19-24.
4. Чигарев В. В. Выбор экономнолегированных наплавочных материалов для различных условий ударно-
абразивного воздействия / В. В. Чигарев, В. Л. Малинов // Автоматическая сварка – 2000. – №5. – С.58-59.
5. Krivchikov S. Yu. (2008) Improvement of tribotechnical characteristics of hardfaced cast iron automobile
crankshafts // The Paton Welding J. – 2008. – № 12. – P. 31-33.
6. Wang X. H., Zou Z. D., Qu S. Y. Microstructure of Fe-based alloy hardfacing reinforced by TiC-VC
particles / X. H. Wang, Z. D. Zou, S. Y. Qu // J Iron Steel Res Int. – 2006. – № 13(4). – P. 51–55.
doi: http://dx.doi.org/10.1179/1362171812Y.0000000028.
7. Кальянов В. Н. Теплостойкость и износоустойчивость боротитанового наплавленного металла /
В. Н. Кальянов, В. А. Муратов, А. В. Почепцов // Сварочное производство. – 1970. – № 6. – С. 21-23.
8. Кальянов В. Н. Предупреждение холодных трещин и отслаиваний при наплавке сплавами системы
Fe-C-Cr-Mn-Mn-Ti / В. Н. Кальянов, А. Н. Петренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –
2005. – № 3. – С. 12-16.