ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЛЕГИРОВАНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ФАЗЫ В НАПЛАВЛЕННЫХ СЛОЯХ

Валерій Анатолійович Багров

Анотація


Метою роботи є розробка та удосконалення зносостійких наплавочних сталей для відновлення штампів гарячої обробки металу шляхом регулювання складу наплавленого металу часткою участі знеструмленого порошкового дроту в зварювальної ванні. При цьому склад знеструмленого порошкового дроту може відповідати складу електродного порошкового дроту. Методологічно робота виконана таким чином: на основі аналізу літературних джерел і проведених досліджень вивчені методи легування і наплавочні матеріали для відновлення штампів гарячої обробки металу. Це дозволило виявити особливості різних технологій наплавлення штампів. Аналіз застосовуваних методів легування наплавленого металу на розподіл фази, що зміцнює, показав, що вони мають як переваги, так і недоліки. На підставі цього були розроблені порошкові дроти системи Cr-Mn-Mo-Ti і запропонована технологія їх нанесення. Встановлено, що підвищення зносостійкості сталі 20Х3Г9М5Т2С досягнуто за рахунок додаткового дифузійного утворення карбідної фази при старінні, підвищення контактної міцності і мікропластичності поверхневого шару, значної кількості і рівномірного розподілу в обсязі наплавленого металу карбідної фази.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кондратьев А. А. Самозащитная порошковая проволока для наплавки слоя мартенситностареющей

стали / А. А. Кондратьев // Автоматическая сварка. – 1994. – № 1. – С. 49-51.

Каковкин О. С. Особенности легирования наплавленного металла карбидом титана при дуговой

износостойкой наплавке / О. С. Каковкин, Ю. Д. Дарахвелидзе, Г. Г. Старченко // Сварочное производство. –

– № 5. – С. 41-42.

Башмакова Т. Н. Влияние легирования на образование карбидной фазы, структуру и свойства

наплавленного металла системы Fе-С-Сr / Т. Н. Башмакова // Автоматическая сварка. – 1998. – № 12. – С. 39-42.

Кальянов В. Н. Обоснование выбора ресурсосберегающих технологий наплавки / В. Н. Кальянов,

В. А. Багров // MicroCAD 2000 : International Meeting of Information Technology. (Kharkov, 24-25, May 2000).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kondratyev, A 1994, ‘Samozashchitnaya poroshkovaya provoloka dlya naplavki sloya
martensitnostareyushchey stali’, Avtomaticheskaya svarka, no. 1, pp. 49-51.
2. Kakovkin, O, Darakhvelidze, Yu & Starchenko, G 1999, ‘Osobennosti legirovaniya naplavlennogo metalla
karbidom titana pri dugovoy iznosostoykoy naplavke’, Svarochnoye proizvodstvo, no. 5, pp.41-42.
3. Bashmakova, T 1998, ‘Vliyaniye legirovaniya na obrazovaniye karbidnoy fazy, strukturu i svoystva
naplavlennogo metalla sistemy Fe-S-Sr’, Avtomaticheskaya svarka, no. 12, pp. 39-42.
4. Kalyanov, V & Bagrov, V 2000, ‘Obosnovaniye vybora resursosberegayushchikh tekhnologiy naplavki’,
MicroCAD 2000. International Meeting of Information Technology. Kharkov, 24-25 May.