Аналіз основ зміцнення низьколегованих сталей і вибір зварювальних матеріалів для багатодугового зварювання під флюсом труб із сталі 17Г1С-У

Євгенія Станіславівна Дєрябкіна

Анотація


Проаналізовано відомості про впровадження низьколегованих сталей підвищеної та
високої міцності при спорудженні магістральних трубопроводів, що є ефективним шляхом
зниження витрати металу. Узагальнено дані досліджень про вплив хімічного складу на
механічні властивості, структуру сталей і схильність їх до утворення тріщин. Показано вплив
термічного циклу зварювання, складу зварювальних матеріалів і інших параметрів
зварювання на схильність до утворення холодних тріщин, яка обумовлена сукупністю
металургійних, технологічних і конструктивних факторів.
Представлені результати досліджень ударної в'язкості металу шва на низьколегованої
сталі підвищеної міцності марки 17Г1С-У в інтервалі температур від -200С до -600С,
наплавленого зварювальними дротами, легованими марганцем, молібденом, хромом, 

нікелем. Наведено швидкості поширення тріщин, критичні швидкості деформації металу
шва, аналіз яких дозволив рекомендувати зварювальні дроту Св-08ГМ і Св-08ХМ при
дводуговому зварюванні під флюсом АН-60 для забезпечення рівноміцності з основним
металом і високій опірності металу шва утворенню та поширенню тріщин без попереднього
підігріву перед зварюванням, що сприяє розширенню застосування сталі 17Г1С-У для
виробництва зварних труб великого діаметру.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kasatkin, B & Musiiachenko, V 1990, Nizkolegirovannyye stali vysokoi prochnosti dlia svarnykh

konstruktcii, Tekhnіka, Kiev.

Chaburkin, V 1986, Kholodnyye treshchiny pri svarke nizkolegirovannykh stalei povyshennoi i vysokoi

prochnosti, Mashinostroyeniye, Moskva.

Kasatkin, B & Brednev, V 1985, ‘Osobennosti protcessa obrazovaniia kholodnykh treshchin v svarnykh

soyedineniiakh nizkolegirovannykh vysokoprochnykh stalei’, Avtomaticheskaya svarka, no. 8, pp. 1-6, 18.

Kasatkin, Smiian, O & Mikhailov, V 1986, ‘Vliianiye vodoroda na sklonnost k obrazovaniiu treshchin v

ZTV s kontcentratorom napriazhenii’, Avtomaticheskaya svarka, no. 11, pp. 20-23.

Herold, E, Zinke, M & Zwickert, H 1999, ‘Neues in derschweisstechnik’, Schweissen und Schneiden, no. 5, pp. 266-288.

Schastlivtcev, V & Tabatchikova, T 2005, ‘Vliianiye rezhimov termomekhanicheskoi obrabotki na strukturu i

mekhanicheskiye svoistva listovogo prokata iz nizkolegirovannykh stalei’, Voprosy materialovedeniia, no. 3(43), pp.13-23.

Brednev, V 1988, ‘Udelnaia rabota obrazovaniia ochagov kholodnykh treshchin pri svarke

nizkolegirovannykh stalei’, Avtomaticheskaya svarka, no. 11, pp. 3-8, 11.

Motovilina, G, Orlov, V & Khlusova, E 2005, ‘Vliianiye struktury na khladostoikost nizkolegirovannoi

stali’, Voprosy materialovedeniia, no. 3(43), pp. 5-13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Касаткин Б. С. Низколегированные стали высокой прочности для сварных конструкций /
Б. С. Касаткин, В. Ф. Мусияченко. - Киев: Техніка,1990.-188с.
2. Чабуркин В. Ф. Холодные трещины при сварке низколегированных сталей повышенной и высокой
прочности / В. Ф. Чабуркин. - М.: Машиностроение, 1986.- 72с.
3. Касаткин Б. С. Особенности процесса образования холодных трещин в сварных соединениях низколегированных
высокопрочных сталей / Б. С. Касаткин, В. И. Бреднев // Автоматическая сварка. – 1985. – № 8. – С. 1-6, 18.
4. Влияние водорода на склонность к образованию трещин в ЗТВ с концентратором напряжений /
Б. С. Касаткин, О. Д. Смиян, В. Е. Михайлов [и др.] // Автоматическая сварка. – 1986. – № 11. – С. 20-23.
5. Neues in derschweisstechnik 1998 / E. H. Herold, M. Zinke. H. Zwickert et at. // Schweissen und Schneiden. –
1999. –№ / 5. - S.266-288.
6. Счастливцев В. М. Влияние режимов термомеханической обработки на структуру и механические
свойства листового проката из низколегированных сталей / В. М. Счастливцев, Т. И. Табатчикова // Вопросы
материаловедения. - 2005. - №3(43).-С.13-23.
7. Бреднев В. И. Удельная работа образования очагов холодных трещин при сварке низколегированных
сталей / В. И. Бреднев // Автоматическая сварка. – 1988. – № 11. – С. 3-8,11.
8. Мотовилина Г. Д. Влияние структуры на хладостойкость низколегированной стали /
Г. Д. Мотовилина, В. В. Орлов, Е. И. Хлусова // Вопросы материаловедения. – 2005. – №3(43).-С.5-13.