ЗАХИСНА СИСТЕМА КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ З МАГНІТОРЕОЛОГІЧНИМИ БУФЕРАМИ

Ілля Ігорович Ісьєміні

Анотація


Аналіз роботи існуючих захисних систем вантажопідіймальних кранів мостового типу в кінцевих ділянках колії показав, що вони не забезпечують безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, особливо під час аварійних випадків (наїзду крана на тупикові упори). Це також підтверджується прагненням винахідників створити нові конструкції буферних пристроїв, які будуть відповідати вимогам правил експлуатації кранів і відрізнятись підвищеною надійністю роботи. В результаті аналізу останніх запропонованих конструктивних рішень буферних пристроїв було сформульовано вимоги до них і запропоновано нову конструкцію буферного пристрою, робочою рідиною якого є магнітореологічна рідина. Наведена математична модель, яка описує систему з одним ступенем свободи, що демпфірується демпфувальним пристроєм з реологічною рідиною, дозволяє в подальшому розробити математичну модель, що описуватиме наїзд крана мостового типу з магнітореологічними буферами на тупикові упори. Це допоможе здійснити теоретичні дослідження такого процесу та встановити закономірності роботи магнітореологічних буферів з метою розробки дослідного зразка для проведення експериментальних досліджень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Derzh. departament z nahliadu za okhoronoiu pratsi Ukrainy 2007, Pravyla budovy i bezpechnoi

ekspluatatsii vantazhopidiimalnykh kraniv, NPAOP 0.00-1.01-07 07, Kharkiv.

Lobov, N 2003, Dinamika peredvizheniya kranov po re'sovomu puti, MGTU im. Baumana, Moskva.

Ivanov, V, Isyemini, I & Sedov, I 2009, ‘Sovershenstvovaniye zashchitnykh sistem gruzopodyemnykh

kranov v tupikovykh uchastkakh puti’, Podyemnyye sooruzheniya. Spetsialnaya tekhnika, no. 5 (93), pp. 13–16.

Kazak, S 1981, ‘Bystrodeystviye tormozov kranovykh mekhanizmov’, Bezopasnost truda v

promyshlennosti, no. 5, pp. 17–18.

Deynega, V 1987, ‘Zashchita mostovykh kranov ot udarov pri naezdakh na tupikovyye upory’, Kand.tekh.n.

abstract, Novocherkasskiy politekhnicheskiy institute, Novocherkassk.

Ivanov, V 2009, ‘Tekhnicheskoye diagnostirovaniye podyemno-transportnykh mashin’, Industriya, Kharkiv.

Abramovich, I, Berezkina, Yu, Ivashkov, N & Kostromin, A 2009, ‘Bezopasnost kranov na relsovykh

putyakh’, Podyemno-transportnoye delo, no. 1, pp. 6–8.

Dzhigkaev, T 1975, ‘Zashchita kranov i podkranovykh konstruktsiy pri naezde telezhki (krana) na upory’,

Bezopasnost truda v promyshlennosti, no. 11, pp. 43–45.

Bondarenko, L 2002, ‘Nekotoryye voprosy teorii kranovykh buferov kacheniya’, Podyemnye sooruzheniya.

Spetsialnaya tekhnika, no. 1-2, pp. 18–19.

Semenyuk, V & Lingur, V 2014, ‘Vliyaniye parametrov pruzhinno-sharikovogo bufernogo ustroystva na

dinamicheskiye nagruzki mostovogo krana’, Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi derzhavnoi akademii zaliznychnoho

transportu, iss. 148, p. 1, pp. 59-66.

Isyemini, I & Rodionov, L 2012, ‘Vyznachennia chasu spratsovuvannia pnevmohidravlichnoho bufera’,

Mashynobuduvannia, iss. 9, pp. 6–12.

Isyemini, I & Rodionov, L 2011, ‘Doslidzhennia dynamichnykh protsesiv pry halmuvanni mostovykh

kraniv pnevmohidravlichnymy bufernymy prystroiamy’, Mashynobuduvannia, iss. 7-8, pp. 23–31.

Gokhberg, M 1988, Spravochnik po kranam, vol. 2, Mashinostroyeniye, Moskva.

Isyemini, I, Zaitsev, Yu & Vovchenko, K 2016, Mahnitoreolohichnyi buffer, UA Patent 110943.

Szary, M & Weber, P 2013, ‘The Study of Behavior of Vibrating Systems Controllable by Devices with

Rheological Fluid’, Archives of Acoustics, The Journal of Institute of Fundamental Technological of Polish Academy

of Sciences, vol. 38, no. 2, pp. 217–222. doi: 10.2478/aoa-2013-0026.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. НПАОП 0.00-1.01-07 / Держ.
комітет України з пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду ; відп. за вип. В. П. Ровенець. – Харків :
Форт, 2007. – 256 с.
2. Лобов Н. А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути: учеб. пособие / Н. А. Лобов. – М. :
Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 232 с.
3. Иванов В. Н. Совершенствование защитных систем грузоподъемных кранов в тупиковых участках
пути / В. Н. Иванов, И. И. Исьемини, И. Б. Седов // Подъемные сооружения. Специальная техника. – 2009. –
№5 (93). – С. 13–16.
4. Казак С. А. Быстродействие тормозов крановых механизмов / С. А. Казак // Безопасность труда в
промышленности. – 1981. – № 5. – С. 17–18.
5. Дейнега В. И. Защита мостовых кранов от ударов при наездах на тупиковые упоры : автореф. дис. …
канд. техн. наук / В. И. Дейнега ; Новочеркасск. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1987. – 16 с.
6. Иванов В. Н. Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин : монография /
В. Н. Иванов. – Харьков : Индустрия, 2009. – 204 с.
7. Безопасность кранов на рельсовых путях / И. И. Абрамович, Ю. В. Березкина, Н. И. Ивашков,
А. Д. Костромин // Подъемно-транспортное дело. – 2009. – № 1. – С. 6–8.
8. Джигкаев Т. С. Защита кранов и подкрановых конструкций при наезде тележки (крана) на упоры /
Т. С. Джигкаев // Безопасность труда в промышленности. – 1975. – № 11. – С. 43–45.
9. Бондаренко Л. Н. Некоторые вопросы теории крановых буферов качения / Л. Н. Бондаренко //
Подъемные сооружения. Специальная техника. – 2002. – № 1-2. – С. 18–19. 

10. Семенюк В. Ф. Влияние параметров пружинно-шарикового буферного устройства на динамические
нагрузки мостового крана / В. Ф. Семенюк, В. Н. Лингур // Збірник наукових праць Української державної
академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148(1). – С. 59-66.
11. Ісьєміні І. І. Визначення часу спрацьовування пневмогідравлічного буфера / І. І. Ісьєміні,
Л. А. Родіонов // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 6–12.
12. Ісьєміні І. І. Дослідження динамічних процесів при гальмуванні мостових кранів
пневмогідравлічними буферними пристроями / І. І. Ісьєміні, Л. А. Родіонов // Машинобудування : зб. наук. пр. /
Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 7-8. – С. 23–31.
13. Справочник по кранам: в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М. М. Гохберга. – М. : Машиностроение, 1988. – 559 с.: ил.
14. Пат. 110943 Україна, МПК9 F 16 F 9/53. Магнітореологічний буфер / І. І. Ісьєміні, Ю. І. Зайцев,
К. О. Вовченко (UA); Укр. інж.-пед. акад. – № u 2016 04219; заявл. 18.04.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 3 с.
15. Szary M. L. The Study of Behavior of Vibrating Systems Controllable by Devices with Rheological Fluid /
M. L. Szary, P. Weber // Archives of Acoustics / The Journal of Institute of Fundamental Technological of Polish
Academy of Sciences. – 2013. – Vol. 38, no. 2. – Pp. 217–222. doi: 10.2478/aoa-2013-0026.