ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПЕРЕСУВАННЯ КРАНА ПІД ЧАС ЙОГО НАЇЗДУ НА ТУПИКОВІ УПОРИ

Ілля Ігорович Ісьєміні

Анотація


Забезпечення безпеки експлуатації вантажопідіймальних кранів потребує точного
визначення горизонтальної сили при наїзді крана на тупикові упори, що унеможливлюють
схід крана з рейок. Це потрібно для розрахунку буферних пристроїв, що гасять кінетичну
енергію крана, та конструкцій тупикових упорів. Визначення горизонтальної сили наїзду
буде більш точним, якщо при її розрахунках враховувати опір пересуванню крана.
Для визначення опору пересуванню крана необхідно знати типорозмір крана, в яких
умовах він працює, його кінематичні параметри. Умови, в яких працює кран, потрібні для
визначення коефіцієнту тертя ковзання у вальницях ковзання ходових коліс і коефіцієнту
тертя другого роду ходового колеса по рейці, оскільки ці коефіцієнти великою мірою
залежать від забрудненості підкранових рейок, діаметру ходових коліс і типорозміру рейок.
Уточнене значення опору пересуванню крана дозволяє визначати не тільки
горизонтальну силу наїзду крана на тупикові упори, але й необхідну потужність
електродвигунів, що забезпечить правильний вибір типорозміру двигунів, зменшуючи
вартість механізму пересування, установлену потужність і витрату електроенергії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. НПАОП 0.00-1.01-07 / Держ. комітет

України з пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду ; відп. за вип. В. П. Ровенець. – Харків : Форт, 2007. – 256 с.

ДБН В.1.2-2:2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – Введ. 01.01.2007. – К. :

Минстрой Украины, 2006. – 78 с.

Ковальский Б. С. Грузоподъемные машины : учеб. пособие / Б. С. Ковальский ; Харьк. высш.

командно-инж. училище. – Харьков, 1969. – 163 с.

Ісьєміні І. І. Інженерна методика обчислення ударного навантаження вантажопідйомних кранів у

розрахунках буферних пристроїв / І. І. Ісьєміні // Восточно-европейский журнал передовых технологий. –

– № 4/6 (46). – С. 36-39.

Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин : учеб. пособие / Ф. К. Иванченко,

В. С. Бондарев, Н. П. Колесник, В. Я. Барабанов. – К. : Вища шк., 1975. – 520 с.

Казак С. А. Статистическая динамика нагружения подъемно-транспортных машин / С. А. Казак /

Урал. политехн. ин-т. – Свердловск : УПИ, 1988. – 86 с.

Джигкаев Т. С. Основы динамики мостових перегружателей и кранов в условиях особых нагрузок /

Т. С. Джигкаев. – Владикавказ : Терек, 2000. – 226 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Derzh. departament z nahliadu za okhoronoiu pratsi Ukrainy 2007, Pravyla budovy i bezpechnoi
ekspluatatsii vantazhopidiimalnykh kraniv, NPAOP 0.00-1.01-07 07, Kharkiv.
2. Otkrytoye aktsionernoye obshchestvo “Ukrainskiy nauchno-issledovatelskiy i proektnyy institut stalnykh
konstruktsiy im. V.N.Shimanovskogo” (OAO Ukrniiproektstalkonstruktsiya im. V.N.Shimanovskogo) 2006, Nagruzki i
vozdeystviya. Normy proektirovaniya, DBN V.1.2-2:2006, Minstroy Ukrainy, Kyiv.
3. Kovalskiy, B 1963, Gruzopodyemnyye mashiny, Kharkovskoye vyssheye komandno-inzhenernoye
uchilishche, Kharkov.
4. Isyemini, I 2010, ‘Inzhenerna metodyka obchyslennia udarnoho navantazhennia vantazhopidiomnykh kraniv u
rozrakhunkakh bufernykh prystroiv’, Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, no. 4/6 (46), pp. 36-39.
5. Ivanchenko, F, Bondarev, V, Kolesnik, N & Barabanov, V 1975, Raschety gruzopodyemnykh i
transportiruyushchikh mashin, Vyshcha shkola, Kyiv.
6. Kazak, S 1988,. Statisticheskaya dinamika nagruzheniya podyemno-transportnykh mashin, UPI, Sverdlovsk.
7. Dzhigkaev, T 2000, Osnovy dinamiki mostovikh peregruzhateley i kranov v usloviyakh osobykh nagruzok,
Terek, Vladikavkaz.