ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕСУВАННЯ МОСТОВОГО КРАНА З ПЕРЕКОСОМ

Отто Володимирович Григоров, Сергій Олександрович Губський, Ольга Володимирівна Турчин, Георгій Валентинович Вишневецький

Анотація


Процес пересування крана супроводжується значними втратами енергії, підвищеними
навантаженнями на елементи конструкції й механізмів, а також на підкранові спорудження.
У наш час одержують поширення різні практичні заходи, що компенсують негативні явища
(антиперекісні системи керування рухом, уточнена вистановка коліс і вирівнювання
рейкового шляху). Однак оцінки застосовності й ефективності цих заходів обмежені
відсутністю необхідного теоретико-експериментального обґрунтування. Основними
стримуючими причинами є багатофакторність і взаємозумовленість процесів, а також
проблематичність виконання натурних вимірів у необхідному обсязі з необхідною точністю.
У роботі послідовно розглядаються відповідні проблеми й пропонуються шляхи їх розв'язку
із залученням нових засобів, у першу чергу, інформаційних технологій. Математична модель
забезпечує не тільки розрахунки, але й операції, характерні для бази даних. Експеримент
проводиться із пружною моделлю, що має спеціальні ділянки з підвищеною чутливістю до
бічних навантажень. Забезпечена можливість зміни настановних кутів коліс і форми
рейкового шляху. Отримані дані аналізуються із залученням обчислювальних засобів.
Результати експерименту використовуються для перевірки коректності математичної моделі,
яка надалі може бути використана для розрахунків натурних кранів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Payer, G, Sheffler, M, Kilkhorn, Kh, Adam, G & Kurt, F 1981, Gruzopodyemnyye mashiny,

Mashinostroyeniye, Moskva.

Lobov, N 2003, ‘Dinamika peredvizheniya kranov po relsovomu puti’, Izdatelstvo MGTU im. N. E. Baumana, Moskva.

Spitsyna, D 2003, ‘Issledovaniye bokovykh sil, deystvuyushchikh na mnogokolesnyye mostovyye krany’,

Vestnik mashinostroyeniya, no. 3, pp. 3–9.

Spitsyna, D & Yurin, A 2016, ‘Issledovaniye bokovykh sil, deystvuyushchikh na mnogokolesnyye

mostovyye krany pri nalichii nerovnostey podkranovykh putey’, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy.

Mashinostroyeniye, no. 6, pp. 33–41.

Polikarpov, Yu & Didenko, Yu 2011, ‘Obosnovaniye vybora matematicheskoy modeli dvizheniya

gruzopodyemnogo krana po relsovomu puti’, Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, no. 4 (25), pp. 240-244.

Grigorov, O & Stepochkina, O 2014, ‘Motion of cranes of bridge type simulation in the MS Excel

environment’, Advanced Logistic Systems, vol. 8, No. 1, pp. 33-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грузоподъемные машины : в 2-х кн. Кн. 1 / Г. Пайер, М. Шеффлер, Х. Кильхорн, Г. Адам, Ф. Курт ;
под. ред. М. П. Александрова. – М. : Машиностроение, 1981. – 216 с.
2. Лобов Н. А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути / Н. А. Лобов. – М. : Изд-во МГТУ
им. Н. Э. Баумана, 2003. – 232 с.
3. Спицына Д. Н. Исследование боковых сил, действующих на многоколесные мостовые краны /
Д. Н. Спицына // Вестник машиностроения. – 2003. – № 3. – С. 3-9.
4. Спицына Д. Н. Исследование боковых сил, действующих на многоколесные мостовые краны при
наличии неровностей подкрановых путей / Д. Н. Спицына, А. Н. Юрин // Известия высших учебных заведений.
Машиностроение. – 2016. – № 6. – С. 33-41.
5. Поликарпов Ю. В. Обоснование выбора математической модели движения грузоподъемного крана
по рельсовому пути / Ю. В. Поликарпов, Ю. Н. Диденко // Вісник Донбаської державної машинобудівної
академії. – 2011. – № 4. – С. 240-244.
6. Grigorov O. V. Motion of cranes of bridge type simulation in the MS Excel environment / O. V. Grigorov,
O. V. Stepochkina // Advanced Logistic Systems. – 2014. – Vol. 8, – N 1. – P. 33-40.