РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ КРАНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ФУНКЦІЇ КЕРОВАНОСТІ

Отто Володимирович Григоров, Антон Олександпрович Окунь, Євген Олександрович Лось

Анотація


Продуктивність, надійність а також зручність експлуатації кранів багато в чому
залежать від коливань підвішеного на гнучкому підвісі вантажу. Одним з важливих резервів
підвищення ефективності роботи крана є оптимізація перехідних режимів руху вантажного
візка (розгін/гальмування). У роботі розглядається модель руху «візок – вантаж» для
мостового крана в задачі оптимального керування. Показано, що вихідна задача переміщення
вантажу з деякої початкової точки в задану точку, в котрій система буде знаходитися в стані
спокою, за кінцевий час та при наявності обмежень на керування, еквівалентна задачі
локальної нуль-керованості для цієї системи. Представлено конструктивне рішення цієї
задачі з використанням метода синтезу інерційних керувань – розвиток методу функції
керованості. Досліджується задача побудови обмеженого керування, яке переводить систему
з однієї заданої точки в іншу. Приводяться і обговорюються результати застосування у
вигляді декількох різних алгоритмів розв’язання задачі за допомогою методу функції
керованості, а також результати роботи програм, які реалізують ці алгоритми, і аналіз
труднощів, що виникають, та шляхів їх вирішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Korobov, V 2007, Metod funktsii upravlyaemosti,: NITs “Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika”, Moskva, Izhevsk.

Korobov, V 1979, ‘Obshchiy podkhod k resheniyu zadachi sinteza ogranichennykh upravleniy v zadache

upravlyaemosti’, Matematicheskiy sbornik, no. 109 (151): 4 (8), pp. 582–606.

Korobov, V & Skorik, V 2002, ‘Pozitsionnyy sintez ogranichennykh inertsionnykh upravleniy dlya sistem s

odnomerny upravleniyem’, Differentsialnyye uravneniya, vol. 38, no. 3, pp. 319–331.

Grigorov, O & Loveikin, V 1997, Optymalne keruvannia rukhom mekhanizmiv vantazhopidiomnykh

mashyn, IZMN, Kyiv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коробов В. И. Метод функции управляемости / В. И. Коробов. – Москва ; Ижевск : НИЦ «Регулярная
и хаотическая динамика», 2007. – 576 с.
2. Коробов В.И. Общий подход к решению задачи синтеза ограниченных управлений в задаче
управляемости / В. И. Коробов // Математический сборник. – 1979. – 109 (151) : 4 (8). – С. 582–606.
3. Коробов В.И. Позиционный синтез ограниченных инерционных управлений для систем с одномерны
управлением / В.И. Коробов, В.А. Скорик // Дифференциальные уравнения. – 2002. – т.38. – № 3. – С. 319–331.
4. Григоров О.В. Оптимальне керування рухом механізмів вантажопідйомних машин : навч. посіб. /
О. В. Григоров, В. С. Ловейкін. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с.