Забезпечення якості складання з’єднань паливної апаратури в умовах серійного виробництва шляхом комплектування з ранжуванням розмірів

Олександр Володимирович Купріянов

Анотація


У зв’язку зі зниженням серійності виробництва України використання методів
селективного комплектування при складанні виробів паливної апаратури нетехнологічно.
Автором пропонується метод комплектування з ранжируванням, який забезпечує необхідну
точність при повному збирання партії деталей. Положення нового методу комплектування
випробувані на прикладі паливної апаратури, виробленої Харківським тракторним заводом. У
дослідженні були задіяні три деталі, що утворюють два з'єднання: корпус, золотник і втулка.
Дослідження проводилися в цехових умовах. Було проведено порівняння точності
комплектування та незавершеного виробництва при селективному комплектуванні і
комплектуванні з ранжируванням. Використання комплектування з ранжируванням дозволяє
для партій в 5 - 15 деталей досягти необхідної точності комплектування при легко здійсненних
вимогах до точності виготовлення. Запропонований метод організації виробництва
рекомендується до впровадження на підприємствах, зайнятих випуском паливної апаратури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bonch-Osmolovskii, M 1974, Selektivnaia sborka, Mashinostroyeniye, Moskva.

Rabinovich, L 1987, ‘Obespecheniye tochnosti sborki slozhnykh pretcizionnykh uzlov metodom gruppovoi

vzaimozameniaemosti’, Povysheniye effektivnosti protcessov rezaniia materialov, pp. 110-123.

Rabinovich, L & Magid, A 1983, ‘Sborka s gruppovoi vzaimozameniaemostiu slozhnykh pretcizionnykh

uzlov’, Izvestiya vuzov. Mashinostroyeniye, no. 4, pp. 141-145.

Filipovich, O & Kopp, V, 2010, ‘Otcenka nizhnei granitcy nezavershennogo proizvodstva pri

dvukhparametricheskoi selektivnoi sborke’, Sborka v mashinostroyenii, priborostroyenii,no. 11, pp. 16-20.

Katkovnik, V & Savchenko, A 1991, Osnovy teorii selektivnoi sborki, Politekhnika, Leningrad.

Mikhailov, A & Ishchenko, A 1996, ‘Matematicheskaia model mnogovariantnogo protcessa podetalnoi i

uzlovoi sborki’, Progressivnyye tekhnologii i sistemy mashinostroeniia, Sbornik nauchnykh statey, iss. 3, pp. 80-85.

Sorokin, M 1986, ‘Nepreryvnaia selektivnaia sborka izdelii tipa val-vtulka’, Izvestiia VUZov,

Mashinostroyeniye, no. 7, pp. 157-160.

Voskresenskii, E & Terekhova, S 1994, ‘K resheniiu zadach podbora detalei pod sborku’, Tekhnologiya

mekhanicheskoy obrababotki, pp. 136-137.

Kislitcin, A & Vorobev, V 1990, ‘Sovershenstvovaniye tekhnologii pretcizionnoi sborki na osnove

mikroprotcessornoi tekhniki’, Opyt primeneniia progres. tekhnol. mekhanoobrabotki i sborki v mashinostr. : mater.

kratkosrochn. nauchn.-tekhn. sem., Leningr. in-t toch. mekh. i optiki, Leningrad, pp. 38-39.

Kupriyanov, A 2001, ‘Komplektovaniye pri sborke s podborom detalei’, Sborka v mashinostroyenii,

priborostroyenii, no. 11, pp. 8-10.

Kupriyanov, A 2007, ‘Effektivnost sborki s podborom detalei’, Vіsnik Natcіonalnogo tekhnіchnogo

unіversitetu “KhPІ”, iss. 17, pp. 81-84.

Kupriyanov, A 2012, ‘Ispolzovaniye metodov komplektovaniia na osnove ranzhirovaniia dlia

mnogozvennoi razmernoi tcepi’, Prohresyvni tekhnolohii i systemy mashynobuduvannia, iss. 1/2 (44), pp. 123-127.

Kupriyanov, A & Lamnauer, N 2010, ‘Metody komplektovaniia detalei na osnove ranzhirovaniia dlia

umensheniia dopuska zamykaiushchego zvena razmernoi tcepi’, Systemy obrobky informatsii, no. 8(89), pp. 58-61.

Nepomiluev, V 2007, ‘Issledovaniye vozmozhnostei povysheniia kachestva izdelii pri sborke’, Sborka v

mashinostroyenii, priborostroyenii, no. 10, pp. 9-13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бонч-Осмоловский М. А. Селективная сборка / М. А. Бонч-Осмоловский. – М. : Машиностроение, 1974. – 144 с.
2. Рабинович Л. А. Обеспечение точности сборки сложных прецизионных узлов методом групповой
взаимозаменяемости / Л. А. Рабинович // Повышение эффективности процессов резания материалов. –
Волгоград, 1987. – C. 110-123.
3. Рабинович Л. А. Сборка с групповой взаимозаменяемостью сложных прецизионных узлов /
Л. А. Рабинович, А. Е. Магид // Известия вузов. Машиностроение, 1983. – N 4. – C. 141-145.
4. Филипович О. В. Оценка нижней границы незавершенного производства при двухпараметрической селективной
сборке / О. В. Филипович, В. Я. Копп // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2010. – № 11. – С. 16-20.
5. Катковник В. Я. Основы теории селективной сборки / В. Я. Катковник, А. И. Савченко. – Ленинград :
Политехника, 1991. – 302 с.
6. Михайлов А. Н. Математическая модель многовариантного процесса подетальной и узловой сборки /
А. Н. Михайлов, А. Л. Ищенко // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : сб. науч. ст. –
Донецк, 1996. – Вып 3. – C. 80-85.
7. Сорокин М. Н. Непрерывная селективная сборка изделий типа вал-втулка / М. Н. Сорокин //
Известия ВУЗов. Машиностроение. – 1986. – № 7. – C. 157-160.
8. Воскресенский Е. А. К решению задач подбора деталей под сборку / Е. А. Воскресенский,
С. В. Терехова // Технология механической обрабаботки и сборки / Тульский техн. ун-т. – Тула, 1994. – С. 136-137.
9. Кислицин А. Б. Совершенствование технологии прецизионной сборки на основе микропроцессорной техники /
А. Б. Кислицин, В. И. Воробьев // Опыт применения прогрессивных технологий механообработки и сборки в
машиностроении : материалы краткосрочного научн.-техн. сем. / Ленинград. ин-т точ. мех. и оптики. – Л., 1990. – С. 38-39.
10. Куприянов А. В. Комплектование при сборке с подбором деталей / А. В. Куприянов // Сборка в
машиностроении, приборостроении // Машиностроение. – 2001. – № 11. – С. 8-10.
11. Куприянов А. В. Эффективность сборки с подбором деталей / А. В. Куприянов // Вісник
Національного технічного університету «ХПІ». –2007. – Вип. 17. – С. 81-84.
12. Куприянов А. В. Использование методов комплектования на основе ранжирования для
многозвенной размерной цепи / А. В. Куприянов // Прогресивні технології і системи машинобудування :
міжнар. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 1/2 (44). – С. 123-127.
13. Куприянов А. В. Методы комплектования деталей на основе ранжирования для уменьшения
допуска замыкающего звена размерной цепи / А. В. Куприянов, Н. Ю. Ламнауэр // Системи обробки інформації
: зб. наук. пр. / Харків. ун-т повітряних сил. – Харків, 2010. – № 8(89). – С. 58-61.
14. Непомилуев В. В. Исследование возможностей повышения качества изделий при сборке /
В. В. Непомилуев // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2007. – № 10. – С. 9-13.