РЕЖИМНО-ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Вячеслав Сергійович Ловейкін, Юрій Олександрович Ромасевич

Анотація


На основі прямого варіаційного методу Ейлера розроблено методику режимно-
параметричної оптимізації технічних систем. Методика дозволяє знаходити оптимальні
параметри системи, режимні параметри та режими руху системи, що у сукупності підвищує
ефективність її експлуатації. Оптимізація режимів виконується за інтегральними та
термінальними критеріями, які можуть бути нелінійними. Для знаходження мінімуму
складної багатоаргументної функції, до якої зводиться задача режимно-параметричної
оптимізації, пропонується використання евристичних методів знаходження екстремуму.
На прикладі оптимізації режиму розгону двомасової динамічної системи визначено
оптимальний характер зміни її швидкості, оптимальне переміщення системи протягом
розгону та оптимальне значення приведеного коефіцієнта жорсткості, який зв’язує дві
приведені маси системи. Проведені розрахунки показали, що використання запропонованої
методики супроводжується зменшенням величини критерію у порівнянні із тим, яке
отримано із використанням класичного варіаційного методу.


Повний текст:

Віддалена

Посилання


Loveikin, V & Nesterov, A 2002, Dynamichna optymizatsiia pidiomnykh mashyn, KhDADTU, Kharkiv.

Grigorov, O 1995, ‘Sovershenstvovaniye rabochikh kharakteristik kranovykh mekhanizmov’, Doct.tekh.n.

thesis, Kharkivska inzhenerno-pedahohichna akademiia, Kharkiv.

Bellman, R 1960, Dinamicheskoye programmirovaniye, Izdatelstvo inostrannoy literatury, Moskva.

Moiseev, N 1971, Chislennyye metody v teorii optimalnykh sistem, Nauka, Moskva.

Gorskiy, B 1987, Dinamicheskoye sovershenstvovaniye mekhanicheskikh sistem, Tekhnіka, Kyiv.

Golubentsev, A 1967, Integralnyye metody v dinamike, Tekhnіka, Kyiv.

Petrov, Yu 1977, Variatsionnyye metody teorii optimalnogo upravleniya, Energiya, Leningrad.

Storn, R & Price, K 1995, Differential evolution – a simple and efficient adaptive scheme for global

optimization over continuous spaces, Technical Report TR-95-012, ICSI, March.

Kennedy, J & Eberhart, R 1995, ‘Particle swarm optimization’, IEEE International Conference on Neural

Networks, Perth, Australia, pp. 1942-1948.

Goldberg, D 1989, Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning, Pearson Education, Boston.

Smekhov, A & Erofeev, N 1975, Optimalnoye upravleniye podyemno-transportnymi mashinami,

Mashinostroyeniye, Moskva.

Romasevych, Iu 2015, ‘Dynamichna optymizatsiia rezhymiv rukhu mekhanizmiv vantazhopidiomnykh

mashyn yak mekhatronnykh system’, Doct.tekh.n. thesis, Odeskyi natsionalnyi politekhnichnyi universytet, Odessa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ловейкін В. С. Динамічна оптимізація підйомних машин / В. С. Ловейкін, А. П. Нестеров. – Х. :
ХДАДТУ, 2002. – 285 с.
2. Григоров О. В. Совершенствование рабочих характеристик крановых механизмов: дисс. … д-ра техн.
наук: 05.05.05 / Отто Владимирович Григоров. – Х., 1995. – 386 с.
3. Беллман Р. Динамическое программирование / Р. Беллман ; под. ред. Н. Н. Воробьева. – М. : Изд-во
иностранной литературы, 1960. – 400 с.
4. Моисеев Н. Н. Численные методы в теории оптимальных систем / Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1971. – 424 c.
5. Горский Б. Е. Динамическое совершенствование механических систем / Б. Е. Горский. – К.: Техніка, 1987. – 200 с.
6. Голубенцев А. Н. Интегральные методы в динамике / А. Н. Голубенцев. – К. : Техніка, 1967. – 350 с.
7. Петров Ю. П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю. П. Петров. – Л. :
Энергия, 1977. – 280 с.
8. Storn R. Differential evolution – a simple and efficient adaptive scheme for global optimization over
continuous spaces / R. Storn, K. Price. – Technical Report TR-95-012, ICSI, March 1995. – 12 p.
9. Kennedy J. Particle swarm optimization / J. Kennedy, R.C. Eberhart // IEEE International Conference on
Neural Networks. – Perth, Australia, 1995. – P. 1942-1948.
10. Goldberg D. E. Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning / D. E. Goldberg. –
Pearson Education, 1989. – 412 р.
11. Смехов А. А. Оптимальное управление подъемно-транспортными машинами / А. А. Смехов,
Н. И. Ерофеев. – М. : Машиностроение, 1975. – 239 с.
12. Ромасевич Ю. О. Динамічна оптимізація режимів руху механізмів вантажопідйомних машин як
мехатронних систем : дис. … д-ра техн. наук: 05.05.05 / Юрій Олександрович Ромасевич. – Одеса, 2015. – 519 с.