Динаміка підйомної установки з урахуванням пружності каната

Тетяна Миколаївна Осипова, Олег Миколайович Хорошилов, Олександр Сергійович Писарцов

Анотація


Проведено аналіз літературних джерел по вивченню динамічного підходу до теорії
розрахунку піднімальних канатів. Спочатку розглядали канат з розподіленою масою при
раптовій зупинці верхнього кінця як гнучку пружну нитку з вантажем на кінці; пізніше підйомні
установки привели до багатомасових механічних систем з невагомими пружними ланками.
Наведено конструкції шахтних підйомних установок, їх розрахункові динамічні схеми
з обліком та без обліку пружності підйомного каната й математичний опис динамічних
процесів коливального характеру в канатах підйомників при силових перехідних процесах.
Отримано математичний опис динамічних процесів коливального характеру в канатах
однокінцевої й двохкінцевої підйомних установок при силових перехідних процесах у
вигляді аналітичного диференціального рівняння.


Повний текст:

PDF

Посилання


Fedorov, M 1936, ‘Metodologiya dinamicheskoy teorii rascheta podyemnogo kanata vertikalnykh shakht,

Zapiski instituta gornoy mekhaniki AN USSR, no. 1, pp. 235-239.

Fedorov, M 1957, ‘Teoriya i raschet garmonicheskogo rudnichnogo podyema’, Izbrannyye trudy, vol. 1,

Izdatelstvo AN USSR, Kyiv.

German, A & Shklyarskiy, F 1947, Rudnichnyye podyemnyye ustanovki, Ugletekhizdat, Moskva, Leningrad.

Dinnik, A 1917, ‘Dinamicheskiye napryazheniya v podyemnom kanate pri vnezapnoy ostanovke verkhnego

kontsa’, Yuzhnyy inzhener, no. 3-4.

Florinskiy, F 1955, Dinamika shakhtnogo podyemnogo kanata, Ugletekhizdat, Moskva.

Savin, G 1949, Dinamicheskaya teoriya rascheta shakhtnykh podyemnykh kanatov, Izdatelstvo AN USSR, Kyiv.

Golubentsev, A 1959 Dinamika perekhodnykh protsessov v mashinakh so mnogimi massami, Mashgiz, Moskva.

Kozhevnikov, S 1961, Dinamika mashin s uprugimi zvenyami, Izdatelstvo AN USSR, Kyiv.

Traube, E & Naydenko, I 1980, Tormoznyye ustroystva i bezopasnost shakhtnykh podyemnykh mashin,

Nedra, Moskva.

Fedorova, Z, Lukin, I & Nesterov, A 1976, Podyemniki, Vyshcha shkola, Kyiv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Федоров М. М. Методология динамической теории расчета подъемного каната вертикальных шахт /
Михаил Михайлович Федоров // Записки института горной механики. АН УССР. – 1936. – С. 235-239.
2. Федоров М. М. Теория и расчет гармонического рудничного подъема / М. М. Федоров // Избранные
труды : в 2-х т. – К. : Изд-во АН УССР, 1957. – Т.1. – С. 51-128.
3. Герман А. П. Рудничные подъемные установки : учеб. для горных втузов / А. П. Герман,
Ф. Н. Шклярский. – М. ; Л. : Углетехиздат, 1947. – 534 с.
4. Динник А. Н. Динамические напряжения в подъемном канате при внезапной остановке верхнего
конца / А. Н. Динник // Южный инженер. – 1917. – № 3-4.
5. Флоринский Ф. В. Динамика шахтного подъемного каната / Федор Валентинович Флоринский. – М. :
Углетехиздат, 1955. – 238 с.
6. Савин Г. Н. Динамическая теория расчета шахтных подъемных канатов / Г. Н. Савин. – К. : Из-во АН
УССР, 1949. – 238 с.
7. Голубенцев А. Н. Динамика переходных процессов в машинах со многими массами /
А. Н. Голубенцев. – М. : Машгиз, 1959. – 146 с.
8. Кожевников С. Н. Динамика машин с упругими звеньями / Сергей Николаевич Кожевников. – К. :
Из-во АН УССР, 1961. – 160 с.
9. Траубе Е. С. Тормозные устройства и безопасность шахтных подъемных машин / Е. С. Траубе,
И. С. Найденко. – М. : Недра, 1980. – 256 с.
10. Федорова З. М. Подъемники : учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / З. М. Федорова,
И. Ф. Лукин, А. П. Нестеров. – К. : Вища шк., 1976. – 294 с.