РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ІНДУКЦІЙНО-ТЕПЛОВОМУ СКЛАДАННІ НЕРУХОМИХ З’ЄДНАНЬ

Микола Кирилович Резніченко

Анотація


У статті розглянуті питання формування нерухомих з’єднань з використанням
індукційного нагріву.
Як відомо, спосіб збирання таких з’єднань з попереднім нагріванням знижує
трудомісткість і підвищує міцність з’єднання в 2-2,5 рази, що не менш важливо, особливо
для відповідальних з’єднань.
З огляду на складне становище з енергоресурсами, в статті, надано рекомендації щодо
використання технологій індукційного нагріву в залежності від натягу і зовнішнього діаметра
деталі, що охоплює, побудована номограма, що враховує температуру і контактний тиск.
Розроблено методику інформаційного супроводу технології індукційного нагріву
деталей під складання, що дозволяє значно знизити температуру деталі, що охоплює і
контактні тиски в поєднанні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арпентьев Б. М. Типизация технологических процессов сборки с термовоздействием на основе

технологического классификатора соединений / Б. М. Арпентьев, А. Г. Зильбер // Стандарты и качество. – 1988. –

№ 11. – С. 33-34.

Дука А. К. Расчет теплового режима составных соединений, собираемых с нагревом / А. К. Дука,

Б. М. Арпентьев // Известия ВУЗов. Машиностроение. – 1989. – № 2. – С. 115-120.

Дука А. К. Нелинейная модель теплового режима сборки и разборки соединений с натягом /

А. К. Дука, Н. К. Резниченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". –Харків : НТУ «ХПІ»,

– № 23. – С. 89-95.

Дука А. К. Оптимизация индукционного нагрева изделий в механосборочном производстве / / А. К. Дука,

Н. К. Резниченко // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. науч.-техн. сб. – Харкьков : НТУ

«ХПИ». – 2007. – № 72. – С. 136-143.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Arpentyev, B & Zilber, A 1988, ‘Tipizatsiya tekhnologicheskikh protsessov sborki s termovozdeystviem na
osnove tekhnologicheskogo klassifikatora soyedineniy’, Standarty i kachestvo, no. 11, pp. 33-34.
2. Duka, A & Arpentyev, B 1989, ‘Raschet teplovogo rezhima sostavnykh soyedineniy, sobiraemykh s
nagrevom’, Izvestiya VUZov. Mashinostroyeniye, no. 2, pp. 115-120.
3. Duka, A & Reznichenko, N 2005, ‘Nelineynaya model teplovogo rezhima sborki i razborki soyedineniy s
natyagom’, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”, no. 23, pp. 89-95.
4. Duka, A & Reznichenko, N 2007 ‘Optimizatsiya induktsionnogo nagreva izdeliy v mekhanosborochnom
proizvodstve’, Rezaniye i instrument v tekhnologicheskikh sistemakh, no. 72, pp. 136-143.