Особливості розрахунку активного опору навантаження індукторів, призначених для розбирання з’єднань з натягом

Сергій Валерійович Романов

Анотація


Об’єктами нагріву в індукторі при тепловій розбиранні найчастіше є деталі що охоплюють,
які мають форму циліндра з центральним посадковим отвором (втулки, ролики, кільця, напівмуфти,
шестерні, бандажі тощо). Основна задача при проектуванні індуктора - забезпечити якісний нагрів
до заданої температури посадкової поверхні, що має, як правило, циліндричну форму.
Електричні параметри індукторів, призначених для теплового розбирання з’єднань з
натягом, великою мірою залежать від активного опору навантаження. Величина цього опору
багато в чому визначається конструктивними особливостями об’єктів, що нагріваються.
На основі аналізу основних способів розрахунку характеристик електричних машин,
запропонована методика, що зважає на специфіку індукційного устаткування.
Порівняння результатів розрахунку з експериментальними дослідженнями показало,
що запропонована методика розрахунку застосовна для різних способів замикання магнітної
системи індуктора.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев Г. Я. Тепловая сборка колесных пар / Г. Я. Андреев. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1965. – 227 с.

Слухоцкий А. Е. Индукторы для индукционного нагрева / А. Е. Слухоцкий, С. Е. Рыскин. – Л. :

Энергия, 1974. – 264 с.

Сборка и монтаж изделий машиностроения : справочник : в 2-х т. Т.1: Сборка изделий

машиностроения / под ред. В. С. Корсакова, В. К. Замятина. – М. : Машиностроение, 1983. – 480 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Andreyev, G 1965, Teplovaya sborka kolesnykh par, Izdatelstvo KhGU, Kharkiv.
2. Slukhotskiy, A & Ryskin, S 1974, Induktory dlya induktsionnogo nagreva, Energiya, Leningrad.
3. Korsakov, V & Zamyatin, V 1983, Sborka i montazh izdeliy mashinostroyeniya. Spravochnik, vol. 1 Sborka
izdeliy mashinostroyeniya, Mashinostroyeniye, Moskva.