СИСТЕМА СИНТЕЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДІЛЬНИЦІ ЗБИРАННЯ В УМОВАХ ОДИНИЧНОГО ТА ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Антон Олегович Скоркін

Анотація


На сучасному етапі розвитку промисловості зростання технічної озброєності праці в
машино- і приладобудуванні має велике значення через те, що дані галузі покликані повною
мірою задовольнити потреби промисловості України у високоефективних машинах й
обладнанні, засобах автоматизації та механізації в системах керування. У цих галузях
промисловості проблема економії живої праці й звільнення робітників від виконання важких
і монотонних ручних операцій особливо гостро відчувається в складальних виробництвах,
які в цей час таять у собі самі великі потенційні резерви для скорочення ручної праці,
зниження трудомісткості й собівартості виробів, росту продуктивності праці, істотного
підвищення ефективності виробництва і якості випускаємої продукції.
Аналіз розвитку машинобудівного виробництва показує, що допущено значні
диспропорції в удосконалюванні різних технологічних процесів виробництва виробів, що є
серйозною перешкодою на шляху здійснення комплексної автоматизації виробничих
процесів і підвищення якості виробів, що випускають.
Висока ефективність складального виробництва може бути отримана за рахунок
широкого впровадження передової технології, високоефективних засобів механізації й
автоматизації складання й наукової організації праці.


Повний текст:

PDF

Посилання


Balabanov, A 1992, Kratkiy spravochnik tekhnologa-mashinostritelya, Izdatelstvo standartov, Moskva.

Fedotov, A, Alekseev, P, Gerasimov, A & Davydenko, E 1989, Gibkie proizvodstvennye sistemy sborki,

Mashinostroyeniye. Leningradskoye otdelenenie, Leningrad.

Zamyatin, V 1995, Tekhnologiya i osnashchenie sborochnogo proizvodstva mashinopriborostroyeniya,

Mashinostroyeniye, Moskva.

Kugelmann, D 1999, Aufgabenorientierte Offline-Programmierung von Industrierobotern, Herbert Utz

Verlag GmbH, München.

Junker, G & Kothe, H 1968, Schraubenverbindungen. Berechnung und Gestaltung, Veb Verlag Technik, Berlin.

Kapustin, N, Kuznetsov, P & Skhirtladze, A 2004 Avtomatizatsiya proizvodstvennykh protsessov v

mashinostroyenii, Vyssh. shk., Moskva.

Bulatova, V, Fridlendera, I & Demin, F 2001, ‘Analiz i sintez tochnosti izdeliy i tekhnologicheskikh

protsessov so slozhnymi razmernymi svyazyami’, Fundamentalnyye problemy teorii tochnosti Nauka, Sankt-Peterburg.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балабанов А. Н. Краткий справочник технолога-машинострителя / А. Н. Балабанов. . – М. : Изд-во
стандартов, 1992. – 464 с.
2. Гибкие производственные системы сборки / П. И. Алексеев, А. Г. Герасимов, Э. П. Давыденко [и др.] ;
под общ. ред. А. И. Федотова. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. – 349 с.
3. Замятин В. К. Технология и оснащение сборочного производства машиноприборостроения :
справочник / В. К. Замятин. – М. : Машиностроение, 1995. – 608 с.
4. Kugelmann D. Aufgabenorientierte Offline-Programmierung von Industrierobotern / Doris Kugelmann. –
München : Herbert Utz Verlag GmbH, 1999. – 168 s.
5. Junker G. Schraubenverbindungen. Berechnung und Gestaltung / G. Junker, H. Kothe .– Berlin : Veb Verlag
Technik, 1968. – 451 s.
6. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. для втузов / Н. М. Капустин,
П. М. Кузнецов, А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под ред. Н. М. Капустина. – М. : Высш. шк., 2004. – 415 с.
7. Демин Ф. И. Анализ и синтез точности изделий и технологических процессов со сложными
размерными связями / Ф. И. Демин // Фундаментальные проблемы теории точности / под ред. В. П. Булатова,
И. Г. Фридлендера. – СПб. : Наука, 2001. – 504 с.