ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ЗАГОТОВКИ ЗАВДЯКИ МЕХАНІЗМУ ОСАДЖУВАННЯ ЗАГОТОВКИ МІЖ ПЛОСКИМИ ШОРСТКИМИ ПЛИТАМИ

Антон Олегович Скоркін, Олег Леонідович Кондратюк

Анотація


Обробка металу тиском (ОМТ) є основою багатьох прогресивних ресурсозберігаючих
технологій. Для реалізації більшості технологічних процесів ОМТ необхідно реалізувати
тиск інструменту або будь-якого середовища на частину заготовки або декількох певним
чином розташованих заготовок.
Холодне об’ємне штампування (ХОШ) широко використовується в штампованому
виробництві. Застосування ХОШ спільно з іншими штампувальними операціями дозволяє
отримати закінчені деталі, які не потребують або майже не потребують подальшої
механічної обробки. Штамповані деталі відрізняються підвищеною точністю та чистотою
поверхні, чіткими контурами, а також підвищеною міцністю та жорсткістю в результаті
зміцнення при холодній деформації. Осадка є однією з найбільш часто використовуваних
операцій вільного кування.
Цей процес відноситься до числа недостатньо вивчений. Недолік фундаментального
знання про процес може стати причиною тривалої розробки процесу, і буде ускладнювати
нововведення операцій. Передбачення властивостей виробів отриманого осаду, а також
проект і реалізація процесу проводиться в більшості випадків емпіричним способом.
Аналітичні моделі доступні, але не здатні повністю охопити всі явища.


Повний текст:

PDF

Посилання


Killov, A 2003, Obrabotka metallov davleniyem v promyshlennosti, GOU OGU, Orenburg.

Kolmogorov, V 1986, Mekhanika obrabotki metallov davleniyem, Metallurgiya, Moskva.

Tschatsch, H & Koth, A 2006, Metal Forming Practice: Processes – Machines – Tools, Springer, Berlin,

Heidelberg, doi:10.1007/3-540-33217-0.

Rudnev, V 2003, Handbook of induction heating, Marcel Dekker, New York.

Gun, G, Polukhin, P & Polukhin, V 1968, Plasticheskoye formoizmeneniye metallov, Metallurgiya, Moskva.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Киллов А. С. Обработка металлов давлением в промышленности / А. С. Киллов. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2003. – 266 с.
2. Колмогоров В. Л. Механика обработки металлов давлением / В. Л. Колмогоров. – М. : Металлургия,
1986. – 689 с.
3. Tschatsch H. Metal Forming Practice: Processes – Machines – Tools. / H. Tschatsch, A. Koth. – Berlin ;
Heidelberg : Springer, 2006. – 415 p., doi:10.1007/3-540-33217-0.
4. Handbook of induction heating / V. I. Rudnev et al. – N. Y. : Marcel Dekker. 2003. – 797 p.
5. Пластическое формоизменение металлов / Г. Я. Гун, П. И. Полухин, В. П. Полухин и др. – М. :
Металлургия, 1968. – 416 с.