ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ В ЗОНІ СПОЛУЧЕННЯ ЛОБОВИНИ І ОБИЧАЙКИ ШАХТНОГО БАРАБАНА

Наталія Миколаївна: Фідровська, Костянтин Юрійович Лєсовицький

Анотація


В статті розглянуті проблеми напруженого стану сполучення лобовини і обичайки
шахтного барабана. Це місце являється найбільш уразливим з точки зору концентрації
місцевих напружень.
В шахтних барабанах, як правило, лобовини підкріплені ребрами жорсткості, які
вварені по всьому периметру лобовини.
При роботі барабану в місцях сполучення виникають значні моменти згину і
поперечні сили. Розрахунки шахтних барабанів не враховують місцеві напруження, які
мають місце біля приварки елементів жорсткості.
Використовуючи умову сумісності деформації ми визначили напруження згину в сполученні
лобовини і обичайки. Це дозволяє дати правильну оцінку конструкції шахтного барабану.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кох П. І. Надійність великих шахтних підйомних машин / П. І. Кох, М. Г. Кужель, І. П. Ковалевський,

В. І. Остренко // Підйомно-транспортне устаткування. Вип. 2. – К. : Техніка, 1971. – С. 49-53.

Гаркуша Н. Г. Экспериментальное исследование действительных усилий в шахтных подъемных

канатах / Н. Г. Гаркуша, Н. А. Черныш, Л. В.Колосов [и др.] // Стальные канаты. – 1967. – № 4. – С. 26-29.

Маневич А. И. Напряженное состояние оболочек и диафрагм шахтных подъемных машин /

А. И. Маневич, А. И. Бичуч // Підйомно-транспортна техніка. – 2002. – № 3-4. – С. 23-34.

Маневич А. И. Напряженное состояние оболочек и диафрагм шахтных подъемных машин /

А. И. Маневич, А. И. Бичуч // Підйомно-транспортна техніка. – 2003. – № 1. – С. 3-16.

Фідровська Н. М. Циліндрична оболонка при вісінесиметричному тиску / Н. М. Фідровська // Науковий

вісник будівництва: зб. наук. пр.; Харків. держ. техн.. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2008. – Вип. 47. – С. 151-155.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kokh, P, Kuzhel, M, Kovalevskyi, I & Ostrenko, V 1971, ‘Nadiinist velykykh shakhtnykh pidiomnykh
mashyn’, Pidiomno-transportne ustatkuvannia, iss. 2, pp. 49-53.
2. Garkusha, N, Chernysh, N & Kolosov, L 1967, ‘Eksperimentalnoye issledovaniye deystvitelnykh usiliy v
shakhtnykh podyemnykh kanatakh’, Stalnyye kanaty, no. 4, pp. 26 -29.
3. Manevich, A & Bichuch, A 2002, ‘Napryazhennoye sostoyaniye obolochek i diafragm shakhtnykh
podyemnykh mashin’, Naukovo-tekhnichnyi ta vyrobnychyi zhurnal Podiomno-transportna tekhnika, no. 3-4, pp. 23-34.
4. Manevich, A & Bichuch, A 2003, ‘Napryazhennoye sostoyaniye obolochek i diafragm shakhtnykh
podyemnykh mashin’, Naukovo-tekhnichnyi ta vyrobnychyi zhurnal Podiomno-transportna tekhnika, no. 1, pp. 3-16.
5. Fidrovska, N 2008, ‘Tsylindrychna obolonka pry visinesymetrychnomu tysku’ Naukovyi visnyk
budivnytstva, iss. 47, pp. 151-155.