Покращення рівномірності розподілення в багатоопорних хвостових з’єднаннях робочих лопаток парових турбін

Тетяна Миколаївна Фурсова

Анотація


Експлуатаційна надійність багатоопорних хвостових з'єднань робочих лопаток парових
турбін у значній мірі залежить від рівномірності розподілу реактивних зусиль по опорних поверхнях
зубців, оскільки неминучі технологічні зазори в межах поля допусків на виготовлення можуть
привести до відсутності контакту на окремих зубцях і перевантаження елементів конструкції.
Дослідження напружено-деформованого стану трьохопорного грибовидного хвостового
з'єднання, проведене за допомогою програмного комплексу на базі методу скінченних елементів,
показало доцільність використання вдосконаленої геометрії профілю зі спеціальними формами
опорних поверхонь, що забезпечують компенсацію технологічних зазорів за рахунок
деформацій зминання і контакт зубців. Також це дозволяє забезпечити більш рівномірний
розподіл реактивних зусиль по зубців і вирівнювання загальних і місцевих напружень.
Результати роботи можуть бути використані в області енергомашинобудування, при
проектуванні і експлуатації парових турбін.


Повний текст:

PDF

Посилання


ukazaniya. Vybor konstruktsii i razmerov khvostovykh soyedineniy lopatok parovykh i gazovykh turbin i osevykh

kompressorov pri proyektirovanii, RD 24. 260.09-87, Izdatelstvo NPO TsKTI, Leningrad.

Shubenko-Shubina, L 1962, Prochnost elementov parovykh turbin, GNTI mashinostroit. literatury, Moskva, Kyiv.

Levin, A, Borishanskiy, K & Konson, E 1981, Prochnost i vibratsiya lopatok i diskov parovykh turbin,

Mashinostroyeniye, Leningrad.

Fursova, T 2010, ‘Analiz napryazhennogo sostoyaniya khvostovykh soyedineniy na osnove traditsionnykh i

sovremennykh metodov’, Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit, no. 10, pp. 34 – 40.

Levchenko, Ie, Sukhinin, V & Fursova, T 2010, Bahatooporne khvostove ziednannia robochoi lopatky

turbiny z harantovanym kontaktom po vsikh oporakh, UA Patent 47583.

Birger, I, Shor, B & Iosilevich, G 1979, Raschet na prochnost detaley mashin, Mashinostroyeniye, Moskva.

Smirnov, A 1969, Soprotivleniye materialov, Vysshaya shkola, Moskva.

Ponomarev, S 1956 Raschety na prochnost v mashinostroyenii, vol. 2: Nekotorye zadachi prikladnoy teorii

uprugosti. Raschety za predelami uprugosti. Raschety na polzuchest, GNTI mashinostroitelnoy literatury, Moskva, Kyiv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Методические указания. Выбор конструкции и размеров хвостовых соединений лопаток паровых и
газовых турбин и осевых компрессоров при проектировании: РД 24. 260.09-87 : введ. 28-12-1987. – Л. : Изд-во
НПО ЦКТИ, 1987. – 40 с.
2. Прочность элементов паровых турбин / под ред. Л. А. Шубенко-Шубина. – М. ; К. : ГНТИ
машиностроит. лит., 1962. – 568 с.
3. Левин А. В. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин / А. В. Левин,
К. М. Боришанский, Е. Д. Консон. – Л. : Машиностроение, 1981. – 710 с.
4. Фурсова Т. Н. Анализ напряженного состояния хвостовых соединений на основе традиционных и
современных методов / Т. Н. Фурсова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 10. – С. 34-40.
5. Пат. 47583 Україна, МПК F01D 5/28. Багатоопорне хвостове з'єднання робочої лопатки турбіни з
гарантованим контактом по всіх опорах / Є. В. Левченко, В. П. Сухінін, Т. М. Фурсова. – № u200909349; заявл.
11.09.2009; опубл. 10.02.2010, Бюл. №3.
6. Биргер И. А. Расчет на прочность деталей машин / И. А. Биргер, Б. Ф. Шор, Г. Б. Иосилевич. – М. :
Машиностроение, 1979. – 702 с.
7. Сопротивление материалов / под ред. А. Ф. Смирнова. – М. : Высшая школа, 1969. – 600 с.
8. Расчеты на прочность в машиностроении : в 3 т. Т. 2: Некоторые задачи прикладной теории
упругости. Расчеты за пределами упругости. Расчеты на ползучесть / под ред. С. Д. Пономарева. – М. ; К. :
ГНТИ машиностроит. лит., 1958. – 974 с.