ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ КАНАТА ПРИ НАВИВЦІ ЙОГО НА БАРАБАН

Наталія Миколаївна Фідровська, Андрій Олександрович Ломакін, Тетяна Василівна Садловська

Анотація


В статті розглянута задача визначення зусиль, які виникають в елементах канату при навивці
канату на барабан. Розглянуто розподілення зусиль в елементах канату, який навито на барабан.
Запропоновано новий розрахунок, який базується на класичній теорії, а саме на
системі рівнянь Кірхгофа.
Наведено графічне відображення зусиль та сил, які діють на зігнутий на барабані канат.
Введено в розрахункові формули додаткового коефіцієнту γ, який залежить від типу канату.


Повний текст:

PDF

Посилання


Glushko, M 1958, ‘Opredeleniye napryazheniy v provolokakh spiralnykh kanatov pri izgibe’, Trudy

Kharkovskogo Gornogo instituta, vol. V1, 1958.

Glushko, M & Volokonskiy, V 1962, ‘Izgib provolok kanata pri kontakte ego so shkivom’, Izvestiya vuzov.

Gornyy zhurnal, no. 10.

Fidrovska, N & Lomakin, A 2016, ‘Vyznachennia napruzhennia v drotyni kanatu pry nabihanni na bloky i

barabany’, Mashynobuduvannia, iss. 18, pp. 29-32.

Fidrovska, N 2014, ‘Utochnena metodyka rozrakhunkiv kanatnykh barabaniv’, Mashynobuduvannia, iss. 13, pp. 37-41.

Nikitin, I & Fidrovskaya, N 2009, ‘Protsess formirovaniya izognutogo kanata pri nabeganii ego na shkiv’,

Mashynobuduvannia, iss. no. 4, pp. 46-52.

Artemenko, N 1947, ‘Napryazheniye v stenke kranovogo barabana’, Kand.tekh.n. thesis, Kharkovskiy

aviatsionnyy institut, Kharkiv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глушко М. Ф. Определение напряжений в проволоках спиральных канатов при изгибе /
М. Ф. Глушко // Труды Харьковского Горного ин-та, т.VI, 1958.
2. Глушко М. Ф. Изгиб проволок каната при контакте его со шкивом / М. Ф. Глушко,
В. Ф. Волоконский // Известия вузов. Горный журнал. – 1962. – № 10.
3. Фідровська Н. М. Визначення напруження в дротині канату при набіганні на блоки і барабани /
Н. М. Фидровська, А. О. Ломакін // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. –
Вып. 18. – С. 29-32.
4. Фідровська Н. М. Уточнена методика розрахунків канатних барабанів / Н. М. Фидровська //
Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014. – Вып. 13. – С. 37-41.
5. Никитин И. Ф. Процесс формирования изогнутого каната при набегании его на шкив / И. Ф. Никитин,
Н. Н. Фидровская // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2009. – Вип. № 4. – С. 46-52.
6. Артеменко Н. П. Напряжение в стенке кранового барабана : дисс. … канд. техн. наук: 05.05.05 /
Николай Петрович Артеменко ; Харьков. авиац. ин-т. – Харьков, 1947. – 92 с.