Машинобудування

УДК 621 – 622

Машинобудування. Збірник наукових праць. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015. – 164 с.

         У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

         Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців в галузі машинобудування.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 19 (2017): Машинобудування

Машинобудування. Збірник наукових праць. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015. – 164 с.

         У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

        Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців в галузі машинобудування.

Зміст

Машинобудування

ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО КРАНА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА ШВИДКОДІЄЮ КЕРУВАННЯ. Частина ІI PDF
Вячеслав Сергійович Ловейкін, Юрій Олександрович Ромасевич
Вплив легування бором та титаном на фазовий склад та властивості наплавленого металу PDF
Андрій Миколайович Петренко
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЛЕГИРОВАНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ФАЗЫ В НАПЛАВЛЕННЫХ СЛОЯХ PDF
Валерій Анатолійович Багров
ПРОЕКТ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА «ПРИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРИПУСКІВ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ» PDF
Андрій Сергійович Гордєєв
Аналіз основ зміцнення низьколегованих сталей і вибір зварювальних матеріалів для багатодугового зварювання під флюсом труб із сталі 17Г1С-У PDF
Євгенія Станіславівна Дєрябкіна
ЗАХИСНА СИСТЕМА КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ З МАГНІТОРЕОЛОГІЧНИМИ БУФЕРАМИ PDF
Ілля Ігорович Ісьєміні
ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПЕРЕСУВАННЯ КРАНА ПІД ЧАС ЙОГО НАЇЗДУ НА ТУПИКОВІ УПОРИ PDF
Ілля Ігорович Ісьєміні
Обробка результатів вимірювань якості зразків з безперервно литих заготовок деталей підйомно-транспортного машинобудування PDF
Олег Миколайович Хорошилов, Олександр Анатолійович Мельниченко, Лев Леонідович Сегал
ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕСУВАННЯ МОСТОВОГО КРАНА З ПЕРЕКОСОМ PDF
Отто Володимирович Григоров, Сергій Олександрович Губський, Ольга Володимирівна Турчин, Георгій Валентинович Вишневецький
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ КРАНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ФУНКЦІЇ КЕРОВАНОСТІ PDF
Отто Володимирович Григоров, Антон Олександпрович Окунь, Євген Олександрович Лось
БІЛІНІЙНІ КЕРОВАНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ КРАНОМ PDF
Отто Володимирович Григоров, Антон Олександпрович Окунь, Євген Олександрович Лось
Забезпечення якості складання з’єднань паливної апаратури в умовах серійного виробництва шляхом комплектування з ранжуванням розмірів PDF
Олександр Володимирович Купріянов
РЕЖИМНО-ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Віддалена
Вячеслав Сергійович Ловейкін, Юрій Олександрович Ромасевич
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ПУСКУ КОВШОВОГО ЕЛЕВАТОРА ЗА КРИТЕРІЄМ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОГО ЗУСИЛЛЯ В ТЯГОВОМУ ОРГАНІ PDF
Вячеслав Сергійович Ловейкін, Леся Борисівна Ткачук
Експериментальні дослідження технологій збирання та розбирання складнопрофільних з’єднань PDF
Микола Кирилович Резніченко
Забезпечення якості складання електроно- проміневою зваркою PDF
Ігор Федорович Маліцький, Ігор Петрович Смирнов
Динаміка підйомної установки з урахуванням пружності каната PDF
Тетяна Миколаївна Осипова, Олег Миколайович Хорошилов, Олександр Сергійович Писарцов
Динамічні зусилля в канатах двохкінцевого підйомника PDF
Тетяна Миколаївна Осипова, Олег Миколайович Хорошилов, Олександр Сергійович Писарцов
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ІНДУКЦІЙНО-ТЕПЛОВОМУ СКЛАДАННІ НЕРУХОМИХ З’ЄДНАНЬ PDF
Микола Кирилович Резніченко
Особливості розрахунку активного опору навантаження індукторів, призначених для розбирання з’єднань з натягом PDF
Сергій Валерійович Романов
СИСТЕМА СИНТЕЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДІЛЬНИЦІ ЗБИРАННЯ В УМОВАХ ОДИНИЧНОГО ТА ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Антон Олегович Скоркін
Розрахунок коливань поворотно - ділильних столів агрегатованого обладнання при навантаженні вертикальними силами PDF
Юрій Іванович Сичов
ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ЗАГОТОВКИ ЗАВДЯКИ МЕХАНІЗМУ ОСАДЖУВАННЯ ЗАГОТОВКИ МІЖ ПЛОСКИМИ ШОРСТКИМИ ПЛИТАМИ PDF
Антон Олегович Скоркін, Олег Леонідович Кондратюк
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ В ЗОНІ СПОЛУЧЕННЯ ЛОБОВИНИ І ОБИЧАЙКИ ШАХТНОГО БАРАБАНА PDF
Наталія Миколаївна: Фідровська, Костянтин Юрійович Лєсовицький
ВПЛИВ КУТА ВІДХИЛЕННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ КАНАТУ ТА БЛОКІВ PDF
Наталія Миколаївна Фідровська, Олександр Сергійович Писарцов, Віталій Петрович Водолажський
Покращення рівномірності розподілення в багатоопорних хвостових з’єднаннях робочих лопаток парових турбін PDF
Тетяна Миколаївна Фурсова
ВПЛИВ ПЕРЕТВОРЕНЬ В РЕПРОДУКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ НА КОЛІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРИГІНАЛЬНОГО ЗОБРАЖЕННЯ PDF
Лариса Олександрівна Яценко
ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ КАНАТА ПРИ НАВИВЦІ ЙОГО НА БАРАБАН PDF
Наталія Миколаївна Фідровська, Андрій Олександрович Ломакін, Тетяна Василівна Садловська